Michael Chekhov Coaching®
Michael Chekhov Coaching®
Team & Personal Control - Vision of Future - Shared Image - Emotional Sensibility - Whole Bodied Presence - Incorporated Imagination
Michael Chekhov Coaching®

Emotional Sensibility with Self Control

személyes és csoportos érzelmi intelligencia fejlesztés

A hatékony, eredményes kommunikáció és problémamegoldás megalapozása az érzékenység, nyitottság és kontroll tudatos alkalmazásával. A személyes, teljes jelenlét létrehozása és az érzékelés fejlesztése: a gondolkodás, érzékelés és cselekvés harmonikus egységének tudatos működtetése. A személyes, teljes jelenlét csoportban, csoportfolyamatokban történő fejlesztése és fenntartása a személyes és csoportdinamikai folyamatok érzékelésén és tudatosításán keresztül.

Imagination of future

startup fejlesztések és létező folyamatok közös jövőképe

Az innováció szükségletéhez, a már működő folyamatok sikeres és piacképes fenntartásához a személyes-, csoportos- és a közös jövőkép és elköteleződés kialakítása a képzelőerő és érzékelés fejlesztésén keresztül. A személyes és csoportos összhang: a gondolkodás, érzékelés és cselekvés egységének és egyben harmonikus működésének létrehozása és működtetése.
A közösen elképzelt múlt-, jelen- és jövőkép egyértelmű, kézzel fogható és azonnal jelenlevő motivációs erejének kiaknázása. A motiváció fenttartása, időszakonkénti pontosítása, újra alkotása a mindig aktív jelenlét és tevékenység eléréséért.

Kapcsolat

Mihail Csehov Műhely
Bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk!