Színészmesterség - színész a színpadon
Michael Chekhov Acting Technique®
A Michael Chekhov Acting Technique® módszere a képzelet teremtő erejére és az ember hármas egységének (gondolat, cselekvés, érzékelés) jelenlétére összpontosít. A gyakorlatok során nem csak olyan képességeket aktivizál, amelyeket a színész tudatosan alkalmaz, de rejtett képességeit is felszínre hozva gazdagítja meglévő eszköztárát.

Az intenzív kurzus elvégzése során egy-egy monológon keresztül teremtheti meg mindenki karaktere egyedi atmoszféráját. A folyamat a képzelet és a mozgás tudatos alkalmazására épül, amely az élet bármely más területén is alkalmazható eszközzé válik (nem csak színpadi körülmények között).

Az 6 napos intenzív képzés tartalma és tematikája:

  • egy monológ, monodráma (részlet) vagy vers színpadra állítása a Mihail Csehov technika gyakorlati alkalmazásával – oktató: Turóczi Levente
  • a beszéd és hangképzés, mint az tér atmoszférájának és a karakter kisugárzásának eszköze - oktató: Kelemen Márta
  • színpadi mozgás, mint a hétköznapi gesztusok, mozgások színpadi értelmezésének eszköze (ritmus, szöveg és jelenet kapcsolata; az atmoszféra mozgásra gyakorolt hatása) – oktató: Karsai Veronika
  • az ének, mint közlési forma megjelenése a színpadon, a dal és a közönség kapcsolata - oktatót: Benedekffy Katalin
  • egyéni konzultációs lehetőség

1. nap:

1400 – 1830 – Csehov-tréning

2. nap:

1000 – 1300 – Csehov-tréning

1300 – 1430 – Ebédszünet

1430 – 1800 – Színpadi mozgás (Karsai Veronika)

1830 – 1930 – Egyéni konzultáció (gyakorlat orientált)

3. nap:

1000 – 1300 – Beszédgyakorlatok (Kelemen Márta)

1300 – 1430 – Ebédszünet

1430 – 1730 – Csehov-tréning

1800 – 1900 – Csehov-tréning

1930 – 2030 – Egyéni konzultáció (gyakorlat orientált)

4. nap:

1000 – 1300 – Beszédgyakorlatok (Kelemen Márta)

1300 – 1430 – Ebédszünet

1430 – 1800 – Csehov-tréning

1830 – 1930 – Egyéni konzultáció (gyakorlat orientált)

5. nap:

1000 – 1300 – Ének és dal a színpadon (Benedekffy Katalin)

1300 – 1430 – Ebédszünet

1430 – 1800 – Csehov-tréning

1830 – 1930 – Egyéni konzultáció (gyakorlat orientált)

6. nap:

1000 – 1300 – Csehov-tréning

1300 – 1430 – Ebédszünet

1330 – 1630 – Egyéni próba

1700 – 2000 – Zártkörű bemutató

2000 – 2030 – Zárókör - oklevelek átadása

A képzésen való részvétel feltételei: a képzés nyitott minden érdeklődő számára!

A képzés egyaránt hasznos professzionális, gyakorlott és kezdő színeszeknek, rendezőknek is - ki-ki magához mérten fejlesztheti, mélyítheti eddig ismereteit.

Természetesen nyitott minden érdeklődő számára, aki akár csak első benyomásait szeretné megszerezni és kapcsolódni a színészethez.

Az eddigi képzéseken a professzionális és amatőr színész- és bábszínészeken kívül, pszichológusok, egyetemi tanárok, diákok, drámatanárok és instruktorok, gyógypedagógusok és orovosok is vettek már részt.

A kurzus maximális résztvevői létszáma: 16 fő!

A képzésen való részvétel feltétele a regisztrációt követően a képzési díj számlára való beérkezése.

A 56 órás, intenzív képzés a következő témákat érinti:

Mihali Csehov technika – Turóczi Levetnte

Atmoszféra (tér, idő, tárgyak)

A karakter személyes és környezete atmoszférájának felfedezése és megteremtése. A könnyedség-egyensúly-nehézség, a kisugárzás fenntartása és érzékelése, a képzelő erő fejlesztése és aktivizálása, a környezet és a tárgyak atmoszférája, az idő meghatározó szerepe a karakter és a jelenetalkotás során, az atmoszféra jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

Gesztus (archetipikus és fizikai gesztus)

A színész testének, mint a gesztusok kifejező eszközének felfedezése és fejlesztése. Kiterjedés és összehúzódás, kisugárzás és fenntartás, hat archetipikus gesztus, felfedezés a mozgás jelentésén keresztül, művészeti alkotások gesztusai és a jelenetekben megjelenő gesztusok célja valamint jelentre és nézőkre gyakorolt hatása

Attitűd (minőségek és mértékek)

Egy karakter a többi karakterhez, a környezethez való viszonyulásának megtapasztalása. Gondolkozás-cselekvés-érzékelés hármasa, a karakter kisugárzásának hatásai, a négy elem (föld, víz, tűz, levegő) archetipikus minőségei, intenzitás és fenntartás, minőségek és mértékek jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

Központ (karakter és színész központja)

A karakter központjának meghatározó szerepe atmoszférájára, cselekedetire, kisugárzására, környezetére. Irányok, szándékok, állandó és változó központok, a színész és a karakter kapcsolata, maszkok szerepe és használata, a központ jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

Kompozíció (konfliktus, tetőpont, szünet, polaritás)

A kompozíció elméleti és gyakorlati lehetőségei a Michael Chekhov Acting Technique® módszerének megközelítésében. Polaritás, tetőpont, szünet, szövegkörnyezeti és mondatszerkezeti elemzés és értelmezés, szövegkönyvi instrukciók, kötöttség és szabadság az értelmezésekben, megjeleníthető hangsúlyok és erőviszonyok térben is időben, a kompozíció jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

Beszédtechnika - Kelemen Márta

A résztvevők megismerik természetes légzésmódjukat, hangképzésüket, artikulációjukat, annak érdekében, hogy a színpadi jelenlétnek és szituációnak megfelelően használhassák beszédműködésüket. Ritmus-, légző-, hang- és artikulációs gyakorlatok egyénileg, páros feladatvégzéssel és csoportos formában. A kurzus gyakorlatai a teljes testet, a teljes személyiséget, továbbá minden, az emberi hangképzéssel, az emberi beszéd létrehozásával kapcsolatos képességet megcéloznak, amit a színpadi munka során használunk. A gyakorlatok, magyar és nemzetközi módszerek alapján (pl. Linklater, Voice Gym, Alexander, Montágh, Fischer) kerültek összeállításra.

Színpadi mozgás – Karsai Veronika

A színpadi mozgás, és valójában az összes táncformától az akrobatikáig mindent magába foglal és foglalhat. A résztvevőknek lehetőségük lesz betekintést nyerni a hétköznapi gesztusok, mozgások színpadi megjelenítésébe. A ritmus, szöveg és a tér hangsúlyainak mozgásban kifejezhető lehetőségeiben. Az atmoszféra mozgásra és a mozgás atmoszférára gyakorolt hatásának megtapasztalására.

Ének és dal a színpadon - Benedekffy Katalin

Az ének, mint közlési forma megjelenése a színpadon, a dal és a közönség kapcsolata


A tréningről

A Michael Chekhov Acting Technique® módszer olyan gyakorlati eszközöket ad a színész kezébe, amelyekkel eljuttatja őt saját képességeinek és egyéni kreativitásának valódi kifejezéséhez.

Egyidejűleg fejleszti a színész tudatos jelenlétét, kreatív akaraterejét és érzékelő képességét.

Ez a folyamat a színész minden ismert és számára ismeretlen képességét aktivizálja eljuttatva saját határain túlra, a teljes “természetesség” állapotába. Hatása azonnal érzékelhető.

A színész megtanul bízni saját inspirációiban és képességiben. Szabad alkotóművészként tekint mindenkire.

Egyik fő eszköze az imagináció – a képzelő erő aktivizálása és az atmoszféra megteremtése. A színész egy képzeletbeli testet vagy Pszichofizikai Gesztust használhat karakterének megteremtéséhez és megismeréséhez. Ezzel fedezheti fel annak mozgását, beszédét, érzéseit és azt a világot, amelyben a karaktere létezik.