Katakterépítés alapjai
Michael Chekhov Acting Technique®
A Michael Chekhov Acting Technique® módszere a képzelet teremtő erejére és az ember hármas egységének (gondolat, cselekvés, érzékelés) jelenlétére összpontosít. A gyakorlatok során nem csak olyan képességeket aktivizál, amelyeket a színész tudatosan alkalmaz, de rejtett képességeit is felszínre hozva gazdagítja meglévő eszköztárát.

Karaketerépítés - Kompozíció (konfliktus, tetőpont, szünet, polaritás) - Michael Chekhov Acting Technique®

2024. június 08. Karaketerépítés - Kompozíció (konfliktus, tetőpont, szünet, polaritás) - Michael Chekhov Acting Technique®

A kompozíció elméleti és gyakorlati lehetőségei a Michael Chekhov Acting Technique® módszerének megközelítésében. Polaritás, tetőpont, szünet, szövegkörnyezeti és mondatszerkezeti elemzés és értelmezés, szövegkönyvi instrukciók, kötöttség és szabadság az értelmezésekben, megjeleníthető hangsúlyok és erőviszonyok térben is időben, a kompozíció jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

FB:  Karakterépítés - Kompozíció
Regisztráció:  Jelentkezési lap - Kompozíció 

A Michael Chekhov Acting Technique® módszere a képzelet teremtő erejére és az ember hármas egységének (gondolat, cselekvés, érzékelés) jelenlétére összpontosít. A gyakorlatok során nem csak olyan képességeket aktivizál, amelyeket a színész tudatosan alkalmaz, de rejtett képességeit is felszínre hozva gazdagítja meglévő eszköztárát.

A Michael Chekhov Acting Technique® módszere a színészre nem csak egyéni szereplőként tekint, hanem a többi színésszel és a környezettel (tér, idő, fények, hangok, illatok, színek…) együttesen alkotott egészként.

A teljes 5 modulos képzés átfogó, esszenciális tudást ad a Mihail Csehov módszerről, azonnal és a mindennapokban alkalmazható gyakorlatokat adva a kurzussorozatot elvégzők kezébe.

Az egyenként 8-8 órás modulok az adott témát átfogó, egészek. Bármelyik modul választásával – betekintés nyerhető a Michael Chekhov Acting Technique® módszerébe, megközelítésében. Egyéni és csoportos gyakorlatokon keresztül, az gondolat-cselekvés-érzékelés hármasának egységében megtapasztalva és elsajátítva. Több modul elvégzésével átfogó tudást szerezhető a módszerről személyes tapasztalatokon keresztül.

A modulok a karakterépítés folyamatának egyéni és csoportos lehetőségeit tárják fel a Michael Chekhov Acting Technique® módszer központi elemeinek gyakorlati alkalmazásával.

A teljes képzési sorozatot teljesítők oklevelet kapnak.

A teljes kurzussorozatról további infomáció ezen a linken: KARAKTERÉPÍTÉS ALAPJAI – MICHAEL CHEKHOV ACTING TECHNIQUE®

A Karakterépítés alapjai moduláris képzésről

A modulok bármilyen sorrendben elvégezheztők.

Mindegyik modul egy képzési nap hosszúságú.

A képzés magyar és angol nyelven is elvégezhető. Egyéb nyelveken való képzési napok megtartásához tolmács jelenléte szükséges.

A modulok külön-külön, csoportosítva, vagy egyszerre is megtarthatók, egymást követő napokon.