Katakterépítés alapjai
Michael Chekhov Acting Technique®
A Michael Chekhov Acting Technique® módszere a képzelet teremtő erejére és az ember hármas egységének (gondolat, cselekvés, érzékelés) jelenlétére összpontosít. A gyakorlatok során nem csak olyan képességeket aktivizál, amelyeket a színész tudatosan alkalmaz, de rejtett képességeit is felszínre hozva gazdagítja meglévő eszköztárát.
 

Karakterépítés - Atmoszféra (tér, idő, tárgyak) - Michael Chekhov Acting Technique®

2024. február 10. Karakterépítés - Atmoszféra (tér, idő, tárgyak) - Michael Chekhov Acting Technique®

A karakter személyes és környezetének atmoszférájának felfedezése és megteremtése. A könnyedség-egyensúly-nehézség, a kisugárzás fenntartása és érzékelése, a képzelő erő fejlesztése és aktivizálása, a környezet és a tárgyak atmoszférája, az idő meghatározó szerepe a karakter és a jelenetalkotás során, az atmoszféra jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

FB:  Karakterépítés - Atmoszféra
Regisztráció:  Jelentkezési lap - Atmoszféra

 

 Karaketerépítés - Gesztus (archetipikus és fizikai gesztus) - Michael Chekhov Acting Technique®2024. március 09. Karaketerépítés - Pszichológiai Gesztus (archetipikus és Pszichológia Gesztus) - Michael Chekhov Acting Technique®

A színész testének, mint a gesztusok kifejező eszközének felfedezése és fejlesztése. Kiterjedés és összehúzódás, kisugárzás és fenntartás, hat archetipikus gesztus, felfedezés a mozgás jelentésén keresztül, művészeti alkotások gesztusai és a jelenetekben megjelenő gesztusok célja valamint jelentre és nézőkre gyakorolt hatása

FB:  Karakterépítés - Pszichológiai Gesztus
Regisztráció:  Jelentkezési lap - Pszichológiai Gesztus

 

Karaketerépítés - Attitűd (minőségek és mértékek) - Michael Chekhov Acting Technique®2024. április 13. Karaketerépítés - Attitűd (minőségek és mértékek) - Michael Chekhov Acting Technique®

Egy karakter a többi karakterhez, a környezethez való viszonyulásának megtapasztalása. Gondolkozás-cselekvés-érzékelés hármasa, a karakter kisugárzásának hatásai, a négy elem (föld, víz, tűz, levegő) archetipikus minőségei, intenzitás és fenntartás, minőségek és mértékek jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

FB: Karakterépítés - Attitűd
Regisztráció: Jelentkezési lap - Attitűd

 

Karaketerépítés - Központ (karakter és színész központja) -Michael Chekhov Acting Technique®

2024. május 11. Karaketerépítés - Központ (karakter és színész központja) -Michael Chekhov Acting Technique®

A karakter központjának meghatározó szerepe atmoszférájára, cselekedetire, kisugárzására, környezetére. Irányok, szándékok, állandó és változó központok, a színész és a karakter kapcsolata, maszkok szerepe és használata, a központ jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

FB:  Karakterépítés - Központ
Regisztráció: Jelentkezési lap - Központ

 

Karaketerépítés - Kompozíció (konfliktus, tetőpont, szünet, polaritás) - Michael Chekhov Acting Technique®

2024. június 08. Karaketerépítés - Kompozíció (konfliktus, tetőpont, szünet, polaritás) - Michael Chekhov Acting Technique®

A kompozíció elméleti és gyakorlati lehetőségei a Michael Chekhov Acting Technique® módszerének megközelítésében. Polaritás, tetőpont, szünet, szövegkörnyezeti és mondatszerkezeti elemzés és értelmezés, szövegkönyvi instrukciók, kötöttség és szabadság az értelmezésekben, megjeleníthető hangsúlyok és erőviszonyok térben is időben, a kompozíció jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

FB:  Karakterépítés - Kompozíció
Regisztráció:  Jelentkezési lap - Kompozíció 

A Karakterépítés alapjai moduláris képzésről

A modulok bármilyen sorrendben elvégezheztők.

Mindegyik modul egy képzési nap hosszúságú.

A képzés magyar és angol nyelven is elvégezhető. Egyéb nyelveken való képzési napok megtartásához tolmács jelenléte szükséges.

A modulok külön-külön, csoportosítva, vagy egyszerre is megtarthatók, egymást követő napokon.